Paikub.com เป็นเว็บรีวิวการท่องเที่ยว ลูกค้าส่วนมากค้นหาเราเจอจาก Search Engine ด้วย Keyword หลากหลายคำ ที่อยู่ในหน้าแรกของ Google