เช็คราคาที่พัก เช็คโปรที่พักSale

ไปคับดอทคอม

จุดเริ่มต้นเกิดจากเราชอบไปเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวในเมืองไทยหรือเที่ยวต่างประเทศ จึงเกิดไอเดียที่จะเขียนรีวิวที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เก็บไว้เป็นข้อมูลให้กับคนที่กำลังสนใจจะไปเที่ยวในสถานที่นั้นๆ ทำให้เกิดเป็นเว็บไซต์ paikub.com ขึ้นมา

ผู้บริหาร

ekapop
เอกภพ อิสราภิวัฒน์
General Manager
wuttipooms
วุฒิภูมิ ศรีวิชา
Content Manager